English A A A A A
Reg 93 ortofoto

Inngått utbyggingsavtale mellom Malvik kommune og Stav Handel og Næringspark AS

Utbyggingsavtale mellom Stav Handels og næringspark og Malvik kommune ble godkjent i kommunestyret 23.05.2016.

Formålet med utbyggingsavtalen er å sikre bidrag til finansiering av ny offentlig infrastruktur i området Sveberg handels og næringspark, herunder bl.a. ny veg, vann og avløp.

Du kan laste ned avtalen med vedlegg her:

Inngått utbyggingsavtale mellom Malvik kommune og Stav handel og næringspark AS

Bilag 1. Reguleringsplan med bestemmelser

Bilag 2. VA-plan

Bilag 3. Vegplan

Bilag 4. Kostnadsfordeling

Bilag 5. Fremdriftsplan

Bilag 6. Pallutforming