English A A A A A
Figurer kommunereform

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen

Rett etter påske, i uke 16 og 17, vil det bli gjennomført en spørreundersøkelse om kommunereformen på telefon.

Det vi spør om er både geografiske alternativ og hvilke faktorer som betyr mye for dere. Dette er viktig informasjon for kommunestyret når de i juni skal fatte vedtak om vi skal inngå forhandlinger med nabokommuner, og eventuelt hvilke.

Alternativene det blir spurt om, i tillegg til å bestå som egen kommune, er:
1) Mot Trondheim og aktuelle kommuner i Trondheimsregionen
2) Mot Stjørdal og kommuner i Værnesregionen
3) En deling av kommunen hvor ytre del slår seg sammen med Trondheim/Trondheimsregionen og indre del slår seg sammen med Stjørdal/Værnesregionen

Undersøkelsen vil bli gjennomført av et profesjonelt firma, og utvelgelsen av deltakere følger vanlige prinsipper for meningsmålinger.

Hvis du er en av dem som blir oppringt, blir vi veldig takknemlig om du tar deg tid til å svare. Din mening er viktig for oss!