English A A A A A
Kjernejournal

Innbyggerne i Malvik får tilgang til kjernejournal

Hva er kjernejournal?

Kjernejournal er et kommunikasjonsverktøy for å utveksle livsviktig informasjon om pasienter mellom de ulike aktørene i helsevesenet. Eksempler på slik livsviktig informasjon er alvorlige allergier, pasientens medisinering, tid og sted for tidligere sykehusopphold og polikliniske kontakter, folkeregistrert adresse, telefon, sivilstatus og familie/pårørende etc.

Felles for disse opplysningene er at de i en gitt situasjon kan få avgjørende betydning for valg av helsehjelp, og som hvis den mangler, kan medføre fare for feil eller forsinket behandling.

For helsevesenet er informasjonen bare tilgjengelig for autorisert personell på kjernejournal som har et tjenstlig behov for tilgang på opplysningene. All bruk blir loggført på navn og kan kontrolleres av pasienten selv.

Pasientene får tilgang til kjernejournalen sin på Helsedirektoratet.no/kjernejournal ved bruk av e- BankID (Nivå 4) og tilsvarende. Pasientene kan selv legge inn opplysninger om pårørende og andre som kan kontaktes, alvorlige sykdommer eller vansker med hørsel, syn, tale eller behov for tolk f.eks. Fastlegen kan eventuelt hjelpe til med dette ved neste naturlige kontakt. Ingen bør bestille time hos fastlegen bare for å få utført dette!

Kjernejournalen inneholder, som navnet tilsier, ikke hele journalen til pasientene, bare kritisk informasjon.

Kjernejournal har vært utprøvd som et pilotprosjekt i Malvik og en del andre kommuner, og vil nå bli tatt i bruk i hele Midt-Norge i løpet av august måned.

Faktaark om kjernejournal