Ansatte i NAV Malvik

Innbyggere opplever at de blir møtt med respekt på NAV Malvik

NAV har gjennomført sin årlige brukerundersøkelse og NAV Malvik har oppnådd svært gode resultater.

Ann-Kristin Larsen som er leder ved NAV Malvik sier at kontoret i Malvik har oppnådd svært gode resultater og forbedringer på alle områder av brukerundersøkelsen i 2015.
- Vi er spesielt glad for at brukerne opplever møtet med veileder som positivt og at de føler at de blir møtt med respekt.
På spørsmålet: Veileder var interessert i å finne gode løsninger sammen med meg, gir de 5,5 av 6 mulige poeng. Det er imponerende!
 
NAV har gjennomført brukerundersøkelser med alle kontorene i landet i 2015. I Sør-Trøndelag var det ca. 2200 som svarte på den anonyme undersøkelsen.
I undersøkelsen får brukerne si sin mening om hvordan de opplever møtet med NAV. Spørsmålene går fra en skala fra 1 til 6 der 1 er minst fornøyd/enig. Resultatet og svarene på undersøkelsen bidrar til å videreutvikle hvert enkelt NAV-kontor. 
 
Ann-Kristin Larsen mener at årsaken til det bra resultatet henger sammen med et kontinuerlig kvalitetsforbedringsarbeid. Kvalitetsforbedringsprosjektet ved kontoret startet med en kartlegging av arbeidet ved kontoret i 2010. Prosjektet handler om struktur, oversikt, prioritering, og ikke minst dyktige og kompetente medarbeidere tar brukerne på alvor og får gjort oppgavene.
 
Les hele rapporten her