English A A A A A
Stavsjøen islagt

Informasjonstavle ved Stavsjøen

Malvik Kommune har satt opp ei ny turtavle ved utfartsparkering ved Stavsjøen/Abrahallen.

Tavlen inneholder et stort kart som viser turruter i Malvikmarka både sommer og vinter.

Slik ser informasjonstavlen ut