English A A A A A

Informasjon til skoler/barnehager - koronavirus (SARS-2-CoV)

Malvik kommune har, i likhet med nabokommunen Trondheim, vurdert at det foreløpig ikke er grunnlag for å holde ellers friske barn hjemme fra skoler og barnehager.
 

Kommunen følger råd fra nasjonale helsemyndigheter, dette innebærer at barnehager og skoler holdes åpne. Stenging kan også medføre betydelige praktiske utfordringer for elever og foreldre og kommunen anbefaler inntil videre heller ikke avlysning av undervisning.

Ut fra den informasjonen vi sitter på foreløpig er det heller ikke grunnlag for å si at barnehager og skoler har betydning for smittespredningen i samfunnet.

Råd for barn som kan ha vært utsatt for smitte

Det er pr. 9.mars ikke påvist smitte hos noen barn i Malvik, det er heller ikke kommet opplysninger om barn i karantene.

Alle som har vært på reise til områder med vedvarende spredning skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke.
Skoler bør vurdere å legge til rette for at elever som har vært i områder med utbredt spredning kan ha fjernundervisning i 14 dager etter hjemkomst.

Ved mistanke om koronavirus (også om mistenkt smitte i Norge) gjelder samme tiltak både for barn og voksne: Hjemmekarantene i 14 dager eller inntil smitte eventuelt er avkreftet og ta kontakt med fastlege eller legevakt (tlf 116 117) per telefon for råd og eventuell testing.

De aller fleste som blir smittet av koronavirus, blir ikke alvorlig syke. Barnehager og skoler bør for øvrig følge sine gjeldende rutiner ved sykdom hos barn. 

Foreldre oppfordres til å ha lav terskel for å holde barna hjemme ved sykdom. Ansatte ved skoler og SFO bes også utøve ekstra oppmerksomhet, og melde fra tidlig til foreldre og foresatte ved mistanke om at barn er syke. 

Det er viktig å snakke med barn/elever om koronavirussykdom for å unngå frykt, og for å skape trygghet rundt situasjonen. Skoler og barnehager er også oppfordret til å vise folkehelseinstituttets informasjonsvideo for barn og unge: https://youtu.be/v1W249tl1vA

 

 

God hygiene

Foreldre, foresatte og ansatte ved skoler, SFO og barnehager oppfordres til å sørge for at barna vasker hendene og lærer gode vaner ved hosting. God hoste- og håndhygiene reduserer smitte ved luftveisinfeksjoner – også nytt koronavirus. 

Håndvask med såpe og vann anbefales:
- Etter hosting/nysing
- Etter toalettbesøk/bleieskift
- Før måltider
- Ved synlig skitne hender
- Etter man kommer hjem

Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig, men vær oppmerksom på at dette ikke er effektivt ved synlig skitne hender, da bør håndvask utføres.

Det anbefales å ha tørkepapir og håndhygiene (antibac) tilgjengelig til bruk for barn, elever og ansatte som hoster eller nyser. Om ikke tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken.

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke at barn bruker munnbind. Erfaring viser at personer som bruker munnbind oftere tar seg til ansiktet, dette kan faktisk øke smittefaren. Dersom barn møter opp med munnbind bør foreldre/foresatte informeres om at dette verken er nødvendig eller anbefalt. 
 

 Kort informasjon om nytt koronavirus (SARS-2-CoV)

  • Viruset SARS-2-CoV gir sykdommen covid-19 (luftveisinfeksjon).

  • Smitter som forkjølelse og influensa: Gjennom luften, direktekontakt eller via gjenstander.

  • Inkubasjonstid (tiden fra man er smittet til sykdommen gir symptomer) er anslått til å være 5-6 dager, men den kan variere fra 0-14 dager. 

  • Feber og hoste er de vanligste symptomene på infeksjon.

  • Ingen behandling eller vaksine er tilgjengelig