English A A A A A

Aktuelt

Forskrifter angående beplantning

Informasjon til huseier

Til huseiere i Malvik kommune

Som huseier er du forpliktet til å forholde deg til Malvik kommunes retningslinjer for beplantning mot vegbane og fortau.