Informasjon til elever og foresatte 2021/2022

Mandag 16. august ønsker vi alle elever på 8. trinn velkommen til skolen!
Dere møter opp ved tribunen på kunstgressbanen kl. 9, og blir møtt av kontaktlærerne som tar dere med til klasserommene.

Vi ønsker også 9. og 10. trinn velkommen tilbake. Dere starter kl. 8.30.
Dere møter opp på klasserommene deres, se egen oversikt her på hjemmesiden.

Klikk på overskriften for mer informasjon.

Kommunikasjon hjem/skole

Meldinger mellom lærere og foresatte kan sendes via appen Tieto Education. Fravær legges også inn i denne appen, med mindre det gjelder søknad om permisjon som gjelder mer enn en dag. Søknad om permisjon i mer enn en dag legges inn her.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø

Opplæringslovens kapittel 9a fastslår at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. På Utdanningsdirektoratets sider kan du lese mer om dette. Dersom elever eller foresatte opplever at denne retten ikke er oppfylt, er det viktig at skolen får beskjed. Ta kontakt med kontaktlærer eller skolens ledelse.

Ordensreglement

For at alle skal få en trygg og god skolehverdag, er det viktig at alle kjenner til ordensreglementet og følger dette. Legg også merke til at det er lagt til regel ang. smittevern. Ordensreglementet finner du her. Ordensreglementet skal også angi konsekvenser ved brudd på reglene. Dette har vi formet som en konsekvenstrapp.