English A A A A A

Informasjon til elever og foresatte 2020/2021

Vi anbefaler at alle leser vårt informasjonshefte for skoleåret 2020/2021.

Kommunikasjon hjem/skole

Meldinger mellom lærere og foresatte kan sendes via appen Tieto Education. Vi ber om at alle laster ned denne. Appen vil også bli klargjort for melding av fravær, men foreløpig ber vi dere om å ikke bruke denne funksjonen. Før dette er helt klart, kan fravær meldes som en vanlig melding i appen. Mer informasjon om Tieto Education finner dere her.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø

Opplæringslovens kapittel 9a fastslår at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. På Utdanningsdirektoratets sider kan du lese mer om dette. Dersom elever eller foresatte opplever at denne retten ikke er oppfylt, er det viktig at skolen får beskjed. Ta kontakt med kontaktlærer eller skolens ledelse.

Ordensreglement

For at alle skal få en trygg og god skolehverdag, er det viktig at alle kjenner til ordensreglementet og følger dette. Legg også merke til at det er lagt til regel ang. smittevern. Ordensreglementet finner du her. Ordensreglementet skal også angi konsekvenser ved brudd på reglene. Dette har vi formet som en konsekvenstrapp.