English A A A A A

Informasjon om stengt Homla bru

Fylkesveg 950 over Homla bru er stengt, etter at eksperter fra Statens vegvesen torsdag ettermiddag la ned øyeblikkelig forbud mot all trafikk over og under brua.

Homla bru ble stengt som følge av skader på brukonstruksjonen, trolig påført av et større kjøretøy som skal ha kjørt inn i brua tirsdag ettermiddag. Fører av bilen skal ikke ha meldt fra om skaden, og Statens vegvesen ble først varslet av publikum torsdag ettermiddag.

Omkjøring via Øyavegen, forbi Hommelvik skole, ble umiddelbart iverksatt. Fredag morgen sendte Malvik kommune via SMS anmodning til alle foreldre og foresatte om å unngå all unødig kjøring til skolen. Samtidig var både trafikkvakter fra Statens vegvesen, politiet og personell fra Hommelvik skole ute for å sikre skolens elever og andre myke trafikanter.
Trafikkavviklingen har så langt forløpt uten problemer av betydning, og Malvik kommune retter en stor takk til alle som har bidratt til dette.
Statens vegvesen har informert kommuneledelsen om at midlertidig bru er på vei med vogntog fra Lillestrøm, og ventes til Hommelvik i løpet av formiddagen.
- De opplysninger vi har fått fra vegvesenet tyder på at midlertidig bru vil være på plass i løpet av helga – kanskje allerede fredag ettermiddag/kveld. Det vil bli nedsatt hastighet til 30 kilometer i timen over denne brua, men omkjøring via Øyavegen vil opphøre så snart midlertidig bru er på plass, opplyser rådmann Kristian Rolstad.
All trafikk under Homla bru vil forbli stengt, også etter at midlertidig bru er på plass.
- Det er omfattende skader på brua, og Statens vegvesen anslår at reparasjonsarbeidet vil pågå i et par måneder, opplyser rådmann Kristian Rolstad. Elever som har benyttet Havnevegen som skolevei henvises i denne perioden til å benytte gang- og sykkelveg over jernbanetunnelen i Solbakken.
Adkomsten til havna i Hommelvik er for tiden stengt. Malvik kommune vil sammen med berørte parter jobbe for en midlertidig adkomstløsning så lenge veien under Homla bru er stengt.
Malvik kommune henstiller alle om å vise aktsomhet i forbindelse med all omkjøring.

Oppdatert informasjon vil bli publisert på kommunens hjemmeside og Facebook-side så snart det foreligger.