English A A A A A
Bilde fra innsiden av buss med midtgang og seter

Informasjon om smittevern på skolebuss

Skole og foresatte oppfordres til å veilede elevene om hvordan de skal forholde seg til transport til og fra skolen før oppstart.

Det skal legges til rette for at skoleskyssen skal være trygg for alle. På grunn av avstandskrav vil det være begrenset kapasitet på skolelinjene. Skolelinjer vil derfor være et lukket tilbud kun for skoleelever for å kunne følge retningslinjer for smittevern. Elever som reiser med ordinære linjer må forholde seg til de retningslinjer som er gitt for kollektivreiser og smittevern., heter det i AtBs informasjonsskriv.

Her finner du mer informasjon om skoleskyss fra 27. april, på AtBs nettsider.