English A A A A A
Skrantesjuke - presentasjon fra NINA

Detaljert veiledning om innsamling og prøvetaking i forbindelse med skrantesjuke

Informasjon om skrantesjuke - hodeinnlevering og jegerprøvetaking

Norsk institutt for naturforskning har laget en detaljert presentasjon om innsamling av prøver og prøvetaking i forbindelse med skrantesjuke. Det er også laget en animasjonsvideo som beskriver sykdommen på en enkel og god måte.

På infomøtet onsdag 30.08.17 informerte Gunnar Hynne fra Mattilsynet og Erling Solberg fra Norsk institutt for naturforvaltning (NINA) generelt om sykdommen skrantesjuke samtidig som gjeldende regelverk og opplegg for prøvetaking i Malvik kommune i 2017 ble gjennomgått.

Veileder for hva jegerne skal gjøre når de skal ta prøvene selv finnes her.

Veileder for hva jegerene skal gjøre når hoder og møkkprøver skal leveres inn finnes her.

Se presentasjon som gir informasjon om skrantesjuke og detaljert beskrivelse av prøvetakingen her.

NINA har laget en animasjonsfilm som illustrerer og forklarer skrantesjuke på en enkel og god måte.

Informasjon om skrantesjuke blir fortløpende lagt ut på www.hjortevilt.no.

Animasjonsvideo - skrantesjuke