English A A A A A

Aktuelt

Bilde av kommunevåpen på hvit bakgrunn

Oppfordring til foresatte som har vært på utenlandsreise

Malvik kommune oppfordrer alle foresatte med barn i barnehager og skoler om å melde fra dersom de har vært på utenlandsreise i sommer.

Bilde av kommunevåpen på hvit bakgrunn

Informasjon om skoler og barnehager i Malvik kommune

Alle skoler og kommunale barnehager i Malvik kommune vil bruke den første uka i juni til å forberede videre gjenåpning, i tråd med regjeringens og helsemyndighetenes oppdaterte smittevernråd.

Bilde av kommunevåpen på hvit bakgrunn

Skolene åpner for alle elever i løpet av uke 20

Grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20. Det forutsettes at de følger kravene til smittevern, slo regjeringen fast torsdag 7. mai. Skolene vil bruke noe ulik tid på å forberede skolestart. Det vil være ulike oppstartsdatoer i malvikskolene, dette grunnet utfordringer når det kommer til areal, renhold og skoleskyss. Alle elevene vil være tilbake på skolen innen fredag 15. mai. 

Bilde av kommunevåpen på hvit bakgrunn

Status åpning av skoler og SFO, fredag 1. mai

Kjære innbyggere i Malvik

Det har vært noen merkelige uker siden samfunnet stengte ned i mars. Vi har måttet forholde oss til nye krav for hvordan vi lever livene våre, sosial isolasjon og økt avstand. Likevel har dette blitt møtt med tålmodighet og pågangsmot.

Barnehage

Vellykket gjenåpning av barnehagene

Den siste uka har alle kommunale og private barnehager i Malvik gjenåpnet dørene. Den nye barnehagehverdagen består av mange nye smittevernrutiner.

Bilde av kommunevåpen på hvit bakgrunn

Veileder for skolene klar

Mandag 27. april åpner skolene og SFO for 1.-4.trinn. Nå er veilederne for hvordan skolene kan sikre nødvendige smitteverntiltak klare.

Bilde av kommunevåpen på hvit bakgrunn

Gjeninnfører foreldrebetaling i barnehager og SFO

Malvik kommune gjenopptar foreldrebetaling i barnehager fra mandag 20. april og i SFO fra mandag 27. april.

Barn leker i sandkasse

Barnehagene i Malvik åpner igjen gradvis fra mandag 20. april

Barnehagene i Malvik åpner igjen gradvis fra mandag 20. april og vil bruke perioden frem til 27.april for å sikre en god og trygg åpning. Nå foregår det et omfattende arbeid for å gjøre alt klart, både for barna, deres foresatte og de ansatte. Åpningstider og de ulike åpningsdatoene for hver enkelt barnehage vil være klar i løpet av fredag 17. april.

Kommunevåpen, Malvik kommune

Tilbud til barn av personell i kritiske definerte samfunnsfunksjoner og barn med særlige omsorgsbehov per 16. april 2020

Vi viser til nasjonale myndigheters vedtak om stenging av barnehager, skoler med videre for å begrense spredning av koronavirus.

Per 16. april 2020

Bilde av kommunevåpen på hvit bakgrunn

Åpning av barnehager og skoler i Malvik

Onsdag 15. april kommer det et nasjonalt rammeverk for en kommende gjenåpning av barnehager og skoler. Folkehelseinstituttet skal sammen med Utdanningsdirektoratet utarbeide en veileder for smittevern i barnehager, skolefritidsordninger og skoler.