English A A A A A
Bilde av kommunevåpen på hvit bakgrunn

Informasjon om skoler og barnehager i Malvik kommune

Alle skoler og kommunale barnehager i Malvik kommune vil bruke den første uka i juni til å forberede videre gjenåpning, i tråd med regjeringens og helsemyndighetenes oppdaterte smittevernråd.

- Dette betyr at de ordninger og systemer som har vært gjeldende inntil i dag, videreføres også fra tirsdag og utover neste uke, sier kommunalsjef for barn og unge i Malvik kommune, Ros-Mari Berre.

Skoler og barnehager i Malvik har i stor grad allerede et helhetlig og godt tilbud. Dagens rutiner og systemer videreføres derfor gjennom neste uke, slik at alle skoler og barnehager får jobbet godt med forberedelser for normalisering og nye smittevernregler.

- Foresatte til barn i skoler og barnehager vil få mer informasjon fra respektive rektorer og styrere i løpet av uke 23, når detaljer om ytterligere åpning og normalisering er avklart ved den enkelte skole og barnehage.

Når det gjelder øvrig bruk og utleie av kommunale bygg til kulturformål, jobber virksomhet for kultur med å forberede ordinær utleie fra august.