English A A A A A

Informasjon om Sfo i Coronatiden.

Hei. I forbindelse med Coronasituasjone vi er i, ble det sendt ut en undersøkelse om de som hadde sfo plass kom til å benytte seg av den. Det var for å kunne sette sammen kohorter riktig i forhold til at de som var sammen på skole, at de også måtte være sammen på sfo. Har fått en del henvendelser om at de da trodde at de slapp å betale for sfo plass i denne tiden, men for å gjøre det må plassen sies opp. Det betyr at dere har plass fra den dag skolen/SFO åpnet den 27.april. Om dere benytter plassen er et eget valg men dere må betale for den. Oppsigelse er 1 mnd fra den 1.

 

I forhold til faktura som er sendt ut så er det tatt hensyn til at sfo/skole stengte den 13.mars. og det er gjort et fratrekk på halve mars. faktura for mai er beregnet på følgende måte

Mai - ½ halv mars + 4 dager i april.

Hvis dere ønsker å si opp plassen må dere gjøre dette på kommunens hjemmeside, hvis dere tenker på å ha plass fra høsten av så er det 6 mnd karantene fra dere sier opp til dere kan starte på en plass igjen.

 

Informasjon om dette er lagt ut på Malvik kommunes hjemmeside.