English A A A A A
Bruket kulturhus

Informasjon om planlagt koronavaksinering

Koronavaksineringen startet i uke en. De første som er prioritert er sykehjemsbeboere, eldre som bor i heldøgns omsorgsboliger samt utvalgte helsepersonellgrupper. Vaksineringen for disse målgruppene vil fortsette i ytterligere en til to uker fremover. 

Vaksineringen er gratis, og vi oppfordrer alle som får et tilbud om å vaksinere seg.

Det vil bli levert nye doser til kommunen hver uke. Antallet doser kan variere og er ikke klart lang tid i forveien. 

Skal jeg kontakte fastlegen min for å bestille time til koronavaksinering?

Nei, du skal ikke henvende deg til fastlegen din for å få bestille time for koronavaksinering. Det er kommunen som sørger for dette. Du skal ta vaksine i den kommunen du har bostedsadresse.
Dette gjelder selv om du har fastlege i en annen kommune enn bostedskommunen.  

Har du eventuelle medisinske spørsmål om din helsetilstand og vaksinering, må du avklare dette med fastlegen din.  

Når blir det min tur?

Malvik kommune prioriterer innbyggerne ut fra prioriteringsrekkefølgen som er bestemt av Folkehelseinstituttet. 

Fra og med uke to vil i tillegg utvalgte helsepersonell få tilbud om vaksinen. Helsepersonell prioriteres på grunnlag av kriterier fra Folkehelseinstituttet.  

I prioritert rekkefølge etter sykehjemsbeboere og eldre som bor i heldøgns omsorgsboliger, følger innbyggere i 

  • alder 85 år og eldre, samt prioritert helsepersonell 

  • alder 75 – 84 år 

  • alder 65 – 75 år, samt enkelte personer med høy risiko i alderen 18 – 64 år 

  • alder 55–64 år med underliggende sykdom/tilstand 

  • alder 45–54 år med underliggende sykdom/tilstand 

  • alder 18–44 år med underliggende sykdom/tilstand 

  • alder 55–64 år 

  • alder 45–54 år 

NB: Vi gjør oppmerksom på at prioriteringene fra sentrale myndigheter kan endres underveis. 

Informasjon om dato for oppstart av vaksinering for de ulike aldersgruppene blir publisert på malvik.kommune.no. 

Får jeg innkalling – eller må jeg bestille time selv?

Alle innbyggere vil få innkalling via Helsenorge.no. Helsenorge.no er den offisielle helseportalen for innbyggere i Norge. Ved å opprette en bruker på helsenorge.no får du som innbygger tilgang til en rekke selvbetjeningsløsninger. Her kan du se helseinformasjon som er registrert på deg. Dette gjelder blant annet prøvesvar og vaksiner du har fått. 

Malvik kommune anbefaler alle å registrere seg på helsenorge.no. Her får du informasjon om når du får time for koronavaksinering. På helsenorge.no kan du selv velge hvordan du vil motta informasjon. Dette kan være både på tekstmelding og e-post. 

Hvis du ikke har registert deg på helsenorge.no, får du tekstmelding med beskjed om å kontakte vaksinasjonskontoret.

Har du registrert bruker på helsenorge.no, men ikke svarer på henvendelsen, vil du motta tekstmelding.

Dersom vi fremdeles ikke får kontakt med deg, blir du oppringt eller bli forsøkt kontaktet på annen måte. 

Innbyggeren vil få valgene: 
1) Ønsker vaksine på tildelt tidspunkt.
2) Ønsker vaksine, men på et senere tidspunkt. 
3) Ønsker ikke vaksine.

Kan jeg bestille time per telefon?

Malvik kommune vil etter hvert annonsere et telefonnummer som kan benyttes for de som ikke bruker elektroniske løsninger.

Jeg er ikke er i risikogruppene, vil jeg da få vaksinen?

Det kan senere bli aktuelt å anbefale vaksinen til en større del av befolkningen når vi vet mer om vaksinene som godkjennes og hvordan pandemien utvikler seg. 

Her er oppdatert informasjon om de prioriterte gruppene

Hvor vil vaksineringen foregå?

Vaksineringen vil foregå i Bruket kulturhus, Maivegen 920, 7550. Hommelvik. 

Dersom det blir nødvendig å endre vaksinested, vil Malvik kommune informere om dette i god tid før vaksineringen skal skje.