English A A A A A
Malvik kommune - kommunevåpen - farge på hvit bakgrunn

Informasjon om koronaviruset

Et hittil ukjent koronavirus har forårsaket et pågående utbrudd av lungebetennelse. Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019, og viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020.

Hva er koronaviruset (2019-nCoV)?

Det nye koronaviruset (2019-nCoV) hadde sitt utbrudd i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Viruset forårsaker hos de fleste kun forkjølelse, men kan i noen tilfeller gi mer alvorlig sykdom, og i noen tilfeller forårsake dødsfall. Foreløpig antas det at smittemåten er dråpe- og kontaktsmitte.

Viruset har størst utbredelse i Kina, men det forekommer nå i tilfeller over store deler av verden (inkludert Finland og Sverige). Ingen tilfeller er foreløpig registrert i Norge.

Hvordan beskytte seg selv og andre?

For å hindre smitte, bør personer som er syke, unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Det er rådet å holde minst en meters avstand til personer med luftveissymptomer. Du bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i armkroken.

God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann. Dette er spesielt viktig når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte, har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann. Sykdommen har ingen spesifikk behandling eller vaksine, primært fokus er å begrense smitte.

Informasjon om vaner som forebygger smitte

Når bør du søke legehjelp?

Personer som utvikler tegn på luftveisinfeksjon i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst fra, eller etter nærkontakt med personer som har testet positivt for viruset, bør kontakte lege. Tegn på luftveisinfeksjon kan være hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. Du bør informere lege om hvor og når du har vært på reise. Det anbefales telefonkontakt med lege før du kommer til undersøkelse. Undersøkelse av friske personer som returnerer fra Wuhan by eller Kina generelt, anbefales ikke.

Ved mistanke om infeksjon med koronavirus, ta kontakt med lege på telefon (fastlege eller legevakt, telefon 116 117).

Realf Ording Helgesen
​kommuneoverlege