English A A A A A

Informasjon om innlevering av lønns og trekkoppgaver 2012

Til alle arbeidsgivere i Værnesregionen

Opplysninger som rapporteres inn vil bli lagt til grunn ved likning og avregning av skattyter. Derfor er det veldig viktig at alle arbeidstakerene er identifisert med fullstendig fødselsnummer.

Alle opplysninger som rapporteres må være korrekte for at disse skal bli lagt til grunn på den enkeltes likning.

Se for øvrig vedlagte link for mer informasjon.