English A A A A A

Aktuelt

Bilde av kommunevåpen på hvit bakgrunn

Besøksrestriksjoner for pårørende ved Hommelvik- og Vikhammer helsetun i perioden 6. – 31. august 2020.

Ferien er på hell for de fleste, og hverdagen er på veg tilbake. Etter en sommer med reiseaktivitet og selskapeligheter for mange, ser vi nå en økt smitteforekomst av COVID19 i Norge.

Barn og unge

Kommunens tilgjengelighet for barn og unge

Dette er en krevende tid for alle – og i Malvik er vi opptatt av å ivareta barn og unge i denne sårbare situasjonen.

Plakat

Kommunevåpen, Malvik kommune

Tiltakene mot koronaviruset videreføres

Det betyr i praksis at både skoler og barnehager holder stengt, og samtlige endringer fra virksomhetene videreføres i første omgang til og med 13. april.

Informasjon helsestasjoner

Viktig informasjon til ungdom mellom 13-20 år

For å hindre spredning av koronavirus og bidra til en trygg helsestasjon er tilbudet endret. Helsestasjon for ungdom på Vikhammer har ikke tilbud om «drop in».

Informasjon helsestasjoner

Viktig informasjon om helsestasjonene i Malvik

Koronautbruddet har ført til redusert helsetilbud ved våre helsestasjoner. Nødvendig helsehjelp gis etter nasjonale krav til gravide, nyfødte og de minste barna. Vaksinasjonsprogrammet prioriteres for å unngå at andre sykdommer blusser opp.