Store snømengder kan føre til utfordringer for oss alle.

Informasjon om brøyting, snørydding og strøing

Noen mener at kommunen bør sørge for lik bredde på veiene om vinteren som om sommeren, og at veiene skal være ryddet for snø døgnet rundt. Det er selvsagt vårt ønske også, men det lar seg rett og slett ikke gjøre.

Kommunal-, privat- eller fylkesvei?

Kommunen får mange henvendelser som gjelder veier vi ikke har ansvar for. Alle fylkesveier i kommunen er det Statens Vegvesen som har ansvar for.

Statens vegvesen har en egen trafikkmeldingstelefon på nummer 175. Her kan du se hvem som eier veiene i kommunen.

Melde feil

Her kan du gi tilbakemelding på vintervedlikeholdet.

Det er viktig for oss å ha trygge og sikre veier i Malvik, og at alle som ferdes på veiene uansett om det er på hjul eller til fots skal komme trygt frem. Sender du inn henvendelsen din via tilbakemeldingsskjemaet vil denne bli sendt til våre ansvarlige for området. Blir saken løst innen kort tid, vil den heller ikke bli besvart.

Innbyggerens ansvar

 • Private veier og parkeringsplasser er selvsagt eiers ansvarsområder.
 • Eier av hus eller grunn har eget ansvar å fjerne snø fra brøyting som blir lagt inn i privat avkjørsel. Dette gjelder også brøytekanten som legges inn i avkjøringen når vei og fortau blir brøytet.
 • Gjerder og heller skal tåle snølast fra vanlig brøyting, og i utgangspunktet erstattes gjerder og konstruksjoner bare når det kan påvises direkte påkjørsel.
 • Skader på gjerder og beleggingsstein som er plassert i offentlig vei erstattes ikke.
 • Det er viktig at det ikke parkeres der det er skiltet parkering forbudt, sånn at vi kan rydde bort snøen.
 • Private veier og parkeringsplasser er selvfølgelig eiers eget ansvarsområde.
 • Det er ikke tillatt å legge snø på offentlig veg eller fortau.
 • All vegetasjon på egen grunn som henger ut i kjørebane eller til hinder for brøytingen og brøyteredskapet må fjernes av eier.
 • Eier av hus eller grunn er ansvarlig for å holde overvannskum ved egen eiendom åpen.

Her kan du lese politivedtekt for Malvik kommune.

Malvik kommunes ansvar

 • Vi starter å brøyte ved en snødybde på 10 centimeter. Ved kraftig snøfall kan dybden bli mellom 15–20 centimeter før veien er brøytet.
 • Veier med stor trafikk, til og fra helseinstitusjoner og skoler og barnehager blir prioritert.

Her finner du mer informasjon om hva du som innbygger kan forvente av kommunen.

Fakta

 • Vegloven slår fast at eier av avkjørselen er ansvarlig for vedlikehold av avkjørselen til sin eiendom. Det gjelder også snøfjerning. Vi har forståelse for at dette kan føles urettferdig. Lovgiver har veid hensynet til rettferdighet opp mot fremkommelighet for alle. Denne retten er hjemlet og ytterligere understreket i skriv fra Vegdirektoratet av 10. februar 1989, og fra Samferdselsdepartementet av 9. desember 1969. 
 • Det er ikke vedtatt strøplikt i Malvik kommune. Strøing er en service for innbyggerne våre, og for å sikre trygge veier. Vi prøver å strø så snart det oppstår et behov. Ved full utkalling på strøing, tar det omlag 10 timer å få ryddet vegene i kommunen.
 • Her kan du lese politivedtekt for Malvik kommune som blant annet inneholder vedlikehold på offentlig sted.