English A A A A A
Bytte språk

Informasjon om 2. fremmedspråk og eventuelt omvalg av språk

Etter innføring av Kunnskapsløftet, er det obligatorisk for alle elever med et 2. fremmedspråk eller språklig fordypning i ungdomsskolen. Læreplanene i språkfagene tar utgangspunkt i timetallet i et treårs opplæringsløp. Elevene skal ha vurdering med karakter i faget, og kan trekkes ut til muntlig eksamen i språkfag på 10. trinn. 

Når elevene velger språk på 8. trinn skal de normalt ha faget gjennom hele ungdomstrinnet. Elevene kan imidlertid søke skolen om å bytte fra 2. fremmedspråk til engelsk fordypning.

Omvalg må da gjøres i første halvår på 8. trinn. Kun når det foreligger spesielle grunner, kan rektor godkjenne overgang på et senere tidspunkt i ungdomsskolen. Vi mener det er naturlig at foreldre/foresatte evaluerer språkfaget sammen med eleven i løpet av høsten på 8. trinn. Dersom eleven allerede nå sliter med å henge med faglig i fremmedspråket, kan dere vurdere å søke om bytte til engelsk fordypning. Søknaden vurderes i hvert enkelt tilfelle av skolen. Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at dersom man velger bort 2. fremmedspråk i ungdomsskolen, kan dette få konsekvenser for hvilke fremmedspråk man kan velge i videregående opplæring. Det har også konsekvenser for valg av programfag på vg3.

Søknadsskjema for bytte av språkfag finner du her.