English A A A A A
Illustrasjon - artikkelbilde - kommunevåpen på hvit bakgrunn

Informasjon i forbindelse med ras over E6 ved Stavsjøfjelltunellen

Oppdatert informasjon om raset ved E6 ved Stavsjøfjelltunnelen.

Klokken 16.40

Rasområdet på oversiden av E6 ved tunnelinngangen til Stavsjøfjelltunellen er nå undersøkt av geologer, og alle evakuerte kan dra hjem fra Scandic Hell.

Det jobbes med plan for at området kan ryddes på en trygg og forsvarlig måte, der Politiet og Nye Veier samarbeider. Omkjøring skjer via Fylkesvei 950.

For informasjon om stenging av vei, se Statens vegvesens nettsider.


 

Klokken 13.55

Det har gått et ras ved nordsiden av Stavsjøfjelltunellen. Raset består av jordmasser, og ligger over begge kjøreretningene i veibanen.

E6 er stengt inntil videre. Politiet informerer om at en bil er tatt av raset, og tunellen er stengt inntil videre. Klokken 13.45 melder Politiet at de fleste bilene er ute av tunellen. 

Innbyggere som skal evakueres til Scandic Hell har fått informasjon per tekstmelding.

Kommunens kriseledelse er innkalt til møte fra klokken 14.00, og vurderer situasjonen fortløpende.
Omkjøring skjer via Fylkesvei 950.

For informasjon om stenging av vei, se Statens vegvesens nettsider.