Informasjon fra skolen og chat-regler 20.03.20

Hei alle elever og foresatte:

Vi vil takke dere alle, store som små, for den innsatsen og velviljen dere alle viser i disse snodige tider.

iPad-ene og innholdet på disse ble tatt i bruk i et langt raskere tempo enn hva skolen hadde planlagt for pga. pandemien - derfor har vi ikke rukket å innarbeide de gode rutinene og holdningene som var tiltenkt. Vi ber derfor om at dere, foresatte, hjelper skolen til å følge med, slik at dette blir et godt verktøy for skolearbeid og inkludering.

Informasjonsskriv 20.03.20

Nettvett og chatregler