English A A A A A

Innspill til 3.gangs behandling arealdel 2010-2021

Innspill fra Forsvarsbygg
Innspill fra Forsvarsbygg
Innspill fra Direktoratet for mineralforvaltning
Innspill fra Direktoratet for mineralforvaltning
Innspill fra Jonsvatnet Grunneierlag
Innspill fra Jonsvatnet Grunneierlag
Innspill fra Gun Grav Graffer og Hemning Graffer
Innspill fra Gun Grav Graffer og Hemning Graffer
Innspill fra Nidaros Næringseiendom
Innspill fra Nidaros Næringseiendom
Innspill fra Gamle Frukthagen Grendelag
Innspill fra Gamle Frukthagen Grendelag
Innspill fra Utsikt Utvikling AS
Innspill fra Utsikt Utvikling AS
Innspill fra Malvik Næringsutvikling AS
Innspill fra Malvik Næringsutvikling AS
Innspill fra Rambøll for Storsand Næringspark
Innspill fra Rambøll for Storsand Næringspark
Innspill fra Rambøll for Storsand camping
Innspill fra Rambøll for Storsand camping
Innspill fra Fortidsminneforeningen
Innspill fra Fortidsminneforeningen
Innspill fra Sveberg, Midtsand og Smiskaret velforeninger
Innspill fra Sveberg, Midtsand og Smiskaret velforeninger
Innspill fra Markabygda velforening
Innspill fra Markabygda velforening
Innspill fra beboere rundt Kvegjerdet og Vollan
Innspill fra beboere rundt Kvegjerdet og Vollan
Innspill fra Miljøpartiet De Grønne
Innspill fra Miljøpartiet De Grønne
Innspill fra Aksjonsgruppa for omlegging av FV 963
Innspill fra Aksjonsgruppa for omlegging av FV 963
Vedlegg fra Malvik senter til innspill fra Aksjonsgruppa FV 963
Vedlegg fra Malvik senter til innspill fra Aksjonsgruppa FV 963
Innspill fra Malvikrådet - Næringsforeningen i Trondheim
Innspill fra Malvikrådet - Næringsforeningen i Trondheim
Innspill fra Olav Vikhammer
Innspill fra Olav Vikhammer
Innspill fra Malvik fjellstyre
Innspill fra Malvik fjellstyre
Innspill fra Stjørdal kommune
Innspill fra Stjørdal kommune
Innspill fra Fiskeridirektoratet
Innspill fra Fiskeridirektoratet
Innspill fra Sør-Trøndelag fylkeskommune
Innspill fra Sør-Trøndelag fylkeskommune
Innspill fra Fylkesmannen i Sør Trøndelag
Innspill fra Fylkesmannen i Sør Trøndelag
Innspill fra Trondheimsregionens friluftsråd
Innspill fra Trondheimsregionens friluftsråd
Innspill fra NVE
Innspill fra NVE
Innspill fra Statens Vegvesen
Innspill fra Statens Vegvesen
Innspill fra Jernbaneverket
Innspill fra Jernbaneverket
Innspill fra Malvik menighetsråd
Innspill fra Malvik menighetsråd
Høringsuttalelse fra Trondheim kommune
Høringsuttalelse fra Trondheim kommune