English A A A A A

Innspill til 2.gangs behandling arealdel 2010-2021

Innspill fra Forsvarsbygg
Innspill fra Forsvarsbygg
Innspill fra Frode Moen
Innspill fra Frode Moen
Innspill fra Trondheimsregionens friluftsråd
Innspill fra Trondheimsregionens friluftsråd
Innspill fra Ketil Iversen
Innspill fra Ketil Iversen
Innspill fra Mattilsynet
Innspill fra Mattilsynet
Innspill fra Eldrerådet
Innspill fra Eldrerådet
Tillegg fra Eldrerådet
Tillegg fra Eldrerådet
Innspill fra Nidaros Næringseiendom
Innspill fra Nidaros Næringseiendom
Vedlegg Nidaros Næringseiendom
Vedlegg Nidaros Næringseiendom
Innspill fra aksjonsgruppe FV963
Innspill fra aksjonsgruppe FV963
Vedlegg fra aksjonsgruppe FV963
Vedlegg fra aksjonsgruppe FV963
Innspill fra Statsskog
Innspill fra Statsskog
Innspill fra Kirkegårdskonsulenten
Innspill fra Kirkegårdskonsulenten
Innspill fra Trondheim kommune
Innspill fra Trondheim kommune
Innspill fra direktoratet for naturforvaltning
Innspill fra direktoratet for naturforvaltning
Innspill fra Ragn Sells
Innspill fra Ragn Sells
Vedlegg premissavklaring Utsikt Utvikling
Vedlegg premissavklaring Utsikt Utvikling
Innspill fra Utsikt Utvikling AS
Innspill fra Utsikt Utvikling AS
Vedlegg kart Utsikt Utvikling
Vedlegg kart Utsikt Utvikling
Innspill Bjørnstad og Kvarving
Innspill Bjørnstad og Kvarving
Vedlegg Vikhammer Vestre barnehage FAU
Vedlegg Vikhammer Vestre barnehage FAU
Innspill Vikhammer Vestre barnehage FAU
Innspill Vikhammer Vestre barnehage FAU
Innspill Kirkelige fellesråd
Innspill Kirkelige fellesråd
Innspill Kjell Konstad
Innspill Kjell Konstad
Vedlegg kart Kjell Konstad
Vedlegg kart Kjell Konstad
Innspill fra Lukasstiftelsen
Innspill fra Lukasstiftelsen
Innspill fra Malvik SV
Innspill fra Malvik SV
Innspill fra Malvik idrettslag skigruppa
Innspill fra Malvik idrettslag skigruppa
Innspill Sverre Vullum boligformål
Innspill Sverre Vullum boligformål
Vedlegg Sverre Vullum boligformål
Vedlegg Sverre Vullum boligformål
Innspill fra Graffer
Innspill fra Graffer
Vedlegg kart Graffer
Vedlegg kart Graffer
Innspill Sverre Vullum idrettslokale
Innspill Sverre Vullum idrettslokale
Vedlegg kart Sverre Vullum idrettslokale
Vedlegg kart Sverre Vullum idrettslokale
Innspill Malvik næringsutvikling
Innspill Malvik næringsutvikling
Innspill fra Johan Torstein Saksvik
Innspill fra Johan Torstein Saksvik
Vedlegg Johan Torstein Saksvik
Vedlegg Johan Torstein Saksvik
Innspill fra Ivar Dalaamo
Innspill fra Ivar Dalaamo
Innspill Per Edvard Leistad
Innspill Per Edvard Leistad
Innspill Næringsforeningen i Trondheim
Innspill Næringsforeningen i Trondheim
Innspill fra beboere Leistad
Innspill fra beboere Leistad
Innspill Joar Tapper Brobakk
Innspill Joar Tapper Brobakk
Vedlegg 1 Joar Tapper Brobakk
Vedlegg 1 Joar Tapper Brobakk
Vedlegg 2 Joar Tapper Brobakk
Vedlegg 2 Joar Tapper Brobakk
Vedlegg 3 Joar Tapper Brobakk
Vedlegg 3 Joar Tapper Brobakk
Vedlegg 5 Joar Tapper Brobakk
Vedlegg 5 Joar Tapper Brobakk
Innspill fra Karl Erik Lium
Innspill fra Karl Erik Lium
Vedlegg 4 Joar Tapper Brobakk
Vedlegg 4 Joar Tapper Brobakk
Innspill fra styret i Malvik statsalmenning
Innspill fra styret i Malvik statsalmenning
Innspill fra Rambøll om Storsand
Innspill fra Rambøll om Storsand
Innspill fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Innspill fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Innspill Humanetisk forbund
Innspill Humanetisk forbund
Innspill Olav Vikhammer
Innspill Olav Vikhammer
Innspill Malvik fjellstyre
Innspill Malvik fjellstyre
Innspill fra Malvik FrP
Innspill fra Malvik FrP
Vedlegg Malvik FrP
Vedlegg Malvik FrP
Innspill fra Selbu kommune
Innspill fra Selbu kommune
Innspill fra Jens N Jenssen
Innspill fra Jens N Jenssen
Innspill fra Fylkesmannen i Sør Trøndelag
Innspill fra Fylkesmannen i Sør Trøndelag
Vedlegg fra Fylkesmannen i Sør Trøndelag
Vedlegg fra Fylkesmannen i Sør Trøndelag
Innspill fra Sør-Trøndelag fylkeskommune
Innspill fra Sør-Trøndelag fylkeskommune
Innspill fra NVE
Innspill fra NVE
Innspill fra Malvik Bondelag
Innspill fra Malvik Bondelag
Innspill fra Stjørdal kommune
Innspill fra Stjørdal kommune
Vedlegg Stjørdal kommune
Vedlegg Stjørdal kommune
Innspill Jernbaneverket
Innspill Jernbaneverket
Innspill Skogbruket i Malvik
Innspill Skogbruket i Malvik
Innspill Nidaros Bispedømmeråd
Innspill Nidaros Bispedømmeråd
Innspill fra Muruvik Vel
Innspill fra Muruvik Vel
Innspill fra Statens Vegvesen
Innspill fra Statens Vegvesen
Vedlegg1 Statens Vegvesen Byggegrense E6
Vedlegg1 Statens Vegvesen Byggegrense E6
Vedlegg2 Statens Vegvesen Byggegrense E6
Vedlegg2 Statens Vegvesen Byggegrense E6
Innspill fra Stephen Barstow
Innspill fra Stephen Barstow
Innspill fra Kystverket
Innspill fra Kystverket
Innspill fra Malvik menighetsråd
Innspill fra Malvik menighetsråd
Tillegg fra Statens Vegvesen til dok 229
Tillegg fra Statens Vegvesen til dok 229