English A A A A A
Kommunevaapen nearegionen

NEA-REGIONEN

NEA-regionen er et samarbeid mellom Tydal, Selbu, Malvik og Klæbu kommuner innenfor områdene barnehage og skole. Vi samarbeider om etter- og videreutdanning for ansatte i barnehager, grunnskoler og kulturskoler, ekstern vurdering i barnehager og skoler, tilsyn  i barnehager, muntlig eksamen på 10.trinn og kulturskoletilbud.

Fra 1.august 2014 er det Klæbu kommune som har ansvar for drifta av regionen.

Kontaktperson er regionkonsulent Ingvild Estenstad, tlf 72 83 35 00