English A A A A A

Utvalg for areal- og samfunnsplanlegging 2015–2019

Medlemmer Varamedlemmer
Bernt Ole Ravlum AP (leder)
Ida Vetleseter Bøe SP
Anne S. Mostervik AP (nestleder)
Heidi Steine MDG
Varamedlemmer for AP, SP, MDG og SV:
Mari Bjørnstad
Karl Tinus Votvik
Frank Schmieman
Ragnar Breivik
Ellen Zirr Buaas
Roald Marstad
Per Walseth PP
Varamedlemmer for V, PP, KrF og FM:
Kari Wærnes Fiske
Arve Ørsjødal
Hilde Sundin
Anders Frost H
Varamedlemmer for H:
Håvard Renanger
Eva Lundemo
Brit Aune
Terje Hansen FrP
Varamedlemmer for FrP:
Lill Harriet Sandaune
Kjell Solem

Her finner du reglement for utvalgene.

Tips en venn Skriv ut