English A A A A A

Administrasjonsutvalget 2015–2019

Administrasjonsutvalget er et partssammensatt bestående av formannskapets medlemmer og representanter for arbeidstakerorganisasjonene. Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Opprettelse av administrasjonsutvalget er hjemlet i kommuneloven §25.

Medlemmer: Formannskapet

Leder: Ingrid Aune

Nestleder: Eva Lundemo

Ansattes representanter: Morten Sjaastad fra Fagforbundet og Anne Sofie Benjaminsen fra Utdanningsforbundet, vara: Bjørn Ossletten fra NITO

Vara: Formannskapets varamedlemmer

 

Tips en venn Skriv ut