English A A A A A
Vikhammeråsen grendaskole

Vikhammeråsen grendaskole

Besøksadresse: Basunveien 11, 7560 Vikhammer

Vikhammer skole_1012x809

Vikhammer skole

Vikhammer skole
Besøksadresse: Malvikvegen 303, 7560 Vikhammer

 

Aktuelt

Vikhammer skole og Vikhammeråsen grendaskole

Virksomhetsleder: Helle Vollan
Telefon: 73 97 24 20

Avdelingsleder 1.–4. trinn, Vikhammeråsen grendaskole: Guri Bade Nilsen
Telefon: 73 97 22 00

Avdelingsleder 1.–4. trinn, Vikhammer skole: Anne Marie Steinnes
Telefon: 73 97 24 20

Avdelingsleder 5.–7. trinn, Vikhammer skole: Bjørn Granum
Telefon: 73 97 24 20

E-post: postmottak.Vikhammer.skole@malvik.kommune.no 
E-post: grendaskolen@malvik.kommune.no

Vikhammer skole
Besøksadresse: Malvikvegen 303, 7560 Vikhammer

Vikhammeråsen grendaskole
Postadresse: Basunveien 11, 7560 Vikhammer

Fakturadresse: Fakturamottak for Værnesregionen, Rådhus 2, 7590 Tydal

Kort om oss:
Vikhammer skole ligger sentralt i ytre Malvik, med nærhet til friluftsområder, idrettsanlegg og kulturskole. 
Skolen består av tre avdelinger hvorav den ene avdelingen, Vikhammeråsen grendaskole, ligger i egne skolelokaler.
Elevene er fordelt på trinnene 1–7.