Dybdekart over Foldsjøen

Ikke mulig å fjerne gjedda fra Foldsjøen

Veterinærinstituttet undersøkte på oppdrag fra Malvik kommune om det var mulig å fjerne gjedda fra Foldsjøområdet med rotenon. Undersøkelsene viser at det ikke er mulig med dagens metoder.

Foldsjøen er dyp i enkelte områder selv når innsjøen er nedtappet. Det gjør at utynning av rotenon ikke blir tilstrekkelig til at vannet kan slippes videre i vassdraget uten negative konsekvenser nedstrøms Foldsjøen.

Med dagens tilgjengelige tekonologi og erfaring kan rotenonbehandling av Foldsjøen ikke gjennomføres uten å få avrenning som er dødelig for laksefisk i Homlavassdraget nedstrøms. Avgiftning kan være et alternativ, men det vil kreve omfattende metodeutvikling og kan ikke gjennomføres før man kan garantere at det vil ha ønsket effekt. I en slik situasjon vil en behandling av Tjønnåstjønnene med Vennaelva (Skogly) og Sneiselva først , kunne være hensiktsmessig for å redusere risiko og påvirkning på vassdraget.

Ut i fra konklusjonene til Veterinærinstituttet, er det nå ikke aktuelt å gå videre med planer for fjerning av gjedde i Foldsjøen.

Les rapporten til Veterinærinstituttet her