Kloakkstopp_foto_Lier_VVA_KF

Alle kan bidra til at avløpsvann ikke kommer på avveie.

Ikke bruk vasken og toalettet som søppelbøtte

Da må du som vår kunde hjelpe oss med å unngå å kaste vasketuer, tørkepapir, våtservietter, Q-tips, bind, tamponger m.m. i avløpet, samt sørge for at matrester og fett ikke havner i vasken. Dette kan gi kloakkstopp med kjelleroversvømmelser og kloakkutslipp til terreng og vassdrag, samt være med på å øke rottebestanden i ditt nærområde.

Q-tips, våtservietter, filler og annet søppel som havner i do er et stort problem for oss som drifter og vedlikeholder våre felles pumpestasjoner og ledningsnett. Avfall som dette er den desidert største årsaken til pumpestans eller redusert kapasitet (mengde avløp gjennom pumpen eller i ledninger), og bidrar til at den tjenesten vi leverer koster mere penger gjennom økte driftstimer, økte strømkostnader, økte mannskapstimer og skader på utstyr.

Vi oppfordrer alle hjem, institusjoner og forretninger til å bruke normale dovettregler; selv i en tid med mye fokus på ekstra god hygiene.

Vår jobb er å holde avløpsanleggene i gang for deg, og sørge for en sikker håndtering av avløpsvannet. Så må du og resten av kommunens innbyggere sørge for å kaste søppel i søppelbøtta og fett og matrester i organisk avfall. Sammen skal vi løse denne utfordringen.

For budskapet er enkelt: Tiss, bæsj og dopapir er alt som skal i do.

Her finner du mere lesestoff og kan lese litt mer om dette felles problemet.

efBOofOc 4pywP 8PVFXF 0NyOYzkAAAAASUVORK 5CYII=              KlA 8ugZrbkAAAAASUVORK 5CYII=