English A A A A A
Bilde av to eldre damer som danser, og en eldre mann som spiller trekkspill

Hvordan opplever du tjenestene våre?

Bruker- og pårørendeundersøkelse 2018 innen helse og velferd.

I begynnelsen av oktober sender Malvik kommune ut en brukerundersøkelse til utvalgte brukere og pårørende av våre helsetjenester.

Er du utvalgt til å delta, vil du få et brev. I brevet får du informasjon om hvordan undersøkelsen skal gjennomføres, sier Eli Trøan, rådgiver i rådmannens stab.

Undersøkelsen kan besvares på to måter: enten ved å gi inn på nettportalen bedrekommune.no og besvare brukerundersøkelsen der, eller den kan besvares på papir som returneres til kommunen.

For de som har behov for hjelp til å besvare undersøkelsen, tilbyr vi å gjennomføre den som et intervju. Da fyller du ut undersøkelsen sammen med en person som til daglig ikke gir tjenester til den brukeren, tilføyer Trøan.

Best mulig tjenestetilbud og bedre kvalitet på tjenestene

Målsettingen er å gi et best mulig tjenestetilbud, og stadig bedre kvaliteten på tjenestene våre. For å kunne gjøre dette er det viktig å høre hvilke erfaringer brukere og pårørende har med tjenestene de mottar fra kommunen i dag.

For å innhente informasjon om hvordan kvaliteten på tjenestene oppleves, sender vi denne uken ut bruker- og pårørendeundersøkelse til utvalgte mottakere i store deler av helse- og omsorgstjenesten.

Brukere av tjenestene og deres pårørende har viktige erfaringer som er nyttige i arbeidet med utvikling og forbedring av tjenestene. Det er derfor viktig at de som får tilsendt undersøkelsen tar seg tid til å delta. Deltakelsen i undersøkelsen er frivillig, men vi håper at mange på denne måten kan hjelpe oss til å skape et bedre tjenestetilbud til innbyggerne i vår kommune, sier Trøan.

Alle svarene blir behandlet anonymt.