English A A A A A

Hvordan komme i kontakt med oss


Alle har anledning til å ta kontakt med PPT om det er noe man lurer på. Det er gjerne skole, barnehage, helsestasjon, foreldre til barn og unge, eller voksne selv som tar kontakt. Når andre enn foreldrene ønsker at barnet skal ha bistand fra PPT, skal alltid foreldrene ha gitt sitt samtykke til dette. PPT krever skriftlig samtykke fra foreldrene før vi kan starte undersøkelser.
Foreldre/foresatte som vil henvise sitt barn eller voksne som skal henvise seg selv kan ta direkte kontakt.

PP-tjenesten er organisert etter kontaktpersonordning. Dette innebærer at ansatte i PP-tjenesten er fordelt som kontaktperson på hver enkelt skole og barnehage i Malvik kommune. Videre følger oversikt over fordeling:

 

Henriette Gladsø Holmen, leder PPT og psykologtjenesten

henriette-gladso.holmen@malvik.kommune.no / 900 64 256

 

Ann Irene Aunan, pedagogisk psykologisk rådgiver

ann-irene.aunan@malvik.kommune.no /  901 21 582 

Fordelt: Voksne med behov for spesialundervisning og barnehagene i Indre Malvik. 

Sandfjæra barnehage, Muruvik barnehage, Korntrøberget barnehage, Solstrand barnehage, Vidhaugen barnehage og Sveberg barnehage. Barnehager utenfor kommunen. 

 

Hanne Selven, pedagogisk psykologisk rådgiver

hanne.selven@malvik.kommune.no / 900 98 268

Fordelt: Sveberg skole, Hommelvik skole og barnehagene i Ytre Malvik

Planetringen barnehage, Vikhammeråsen barnehage, Vikhammer Vestre barnehage, Saksvik barnehage, Sjølyst barnehage, Mummitrollet familiebarnehage, Solregn familiebarnehage, Torphytta familiebarnehage , Utsikten familiebarnehage

 

Siri Granum, pedagogisk psykologisk rådgiver 

siri.granum@malvik.kommune.no / 900 73 581

Fordelt: Vikhammer skole, Vikhammeråsen grendaskole, Vikhammer ungdomsskole

 

Karen Marie Aune Jørstad, pedagogisk psykologisk rådgiver

karen-marie.aune.jørstad@malvik.kommune.no / 902 43 406

Fordelt: Saksvik skole, Hommelvik skole

 

Jeanette Lodgaard, pedagogisk psykologisk rådgiver

jeanette.lodgaard@malvik.kommune.no / 900 78 612

Fordelt: Vikhammer ungdomsskole, Hommelvik ungdomsskole

 

Emanuela Øverland Mangano, logoped

Emanuela-Overland.Mangano@malvik.kommune.no / 468 46 197

 

Du kan også nå oss via Malvik kommunes sentralbord på tlf: 73 97 20 00 / E-post: postmottak@malvik.kommune.no

 

Mal for henvisning til PPT:
 

ikon word liten

Word (DOC) (PDF)(DOC (DOC) (PDF)) (PDF)|

Pedagogisk rapport for skole:

ikon word liten

Word (DOC) (PDF) (DOC (DOC) (PDF)) (PDF) |

Pedagogisk rapport for barnehage:

getfile.php/1487901.1760.uysruayudr/Barnehage%20-%20Pedagogisk%20rapport.doc.as.pdf