English A A A A A
Hvordan er det å sykle i Malvik kommune

Hvordan er det å sykle i Malvik kommune?

Hva synes du om tilretteleggingen for syklister i kommunen?

Sykkelundersøkelsen 2022 er en nasjonal undersøkelse og sammenligning av hvordan du som syklist opplever tilretteleggingen fra et brukerperspektiv.

I undersøkelsen kan du svare på 28. påstander om hvordan du synes det er å være syklist i Malvik kommune.
Undersøkelsen åpner 1. juni og varer til og med 31. juli.

Her kan du svare på undersøkelsen!

Mer informasjon om sykkelundersøkelsen finner du på nettsiden til Syklistforeningen.