hverdagsmestring

Hverdagsmestring

Hverdagen består av mange aktiviteter som vi tar som en selvfølge. Når dette blir vanskelig, kan hverdagsmestring være noe for deg.

 

De aller fleste ønsker å bo hjemme og klare seg selv så lenge som mulig.

Vi ønsker å bidra til at du kan mestre eget liv, og fortsette med det som er viktig for deg.

Hva er hverdagsmestring?

  • Etter sykdom eller skade er det viktig å sette seg mål for veien videre
  • Målene tar utgangspunkt i hva som er viktig for deg å mestre i hverdagen
  • Vi kommer hjem til deg i en periode på fire uker, med mulighet for forlengelse
  • Hjemmebesøkene er tilpasset dine behov
  • Hverdagsmestring er gratis

Hva forventer vi av deg?

  • Du må være motivert til å gjøre en innsats.
  • Du ønsker å sette deg mål for å mestre hverdagen igjen.

Hverdagsmestring passer for deg som

- er over 18 år og bor i eget hjem

  • ønsker å være aktiv i hverdagen
  • er motivert for å klare deg selv
  • opplever hverdagen som utfordrende

Sitater fra personer som har hatt hverdagsmestring

«I dag føler jeg meg som et helt menneske»

«Nå er jeg fornøyd med meg selv»

«Nå klarer jeg å handle på butikken selv»

«Kunne aldri forestilt meg at jeg kunne klare å dusje selv, og at det gikk så bra»

Hverdagsmestringsteamet i Malvik kommune

Vi er et team bestående av fysioterapeut, sykepleier, ergoterapeut og hjelpepleier. Vi ønsker å hjelpe deg med å nå dine mål, og starter alltid med en uforpliktende samtale.

hverdagsmestringsteamet

Er dette noe for deg?

Ta gjerne kontakt med oss.

Telefon hverdagsmestringsteamet: 468 94 207
E-post: hverdagsmestringsteam@malvik.kommune.no