English A A A A A

Hverdagsmestring

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Hverdagsmestring er et tidsavgrenset rehabiliteringstilbud med fokus på å mestre dagliglivets gjøremål. Rehabilitering og habilitering foregår hjemme hos bruker og vil alltid starte med spørsmålet: Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå? Med utgangspunkt i dette settes mål som er viktige for den enkelte.

Hverdagsmestringsteamet er tverrfaglig sammensatt og består av ergoterapeut,
fysioterapeut, hjelpepleier og sykepleier.

Teamet samarbeider tett med bruker og bistår i opptrening og eventuelt tilrettelegging av bolig. Hensikten med hverdagsmestring er at bruker skal oppleve økt mestring i hverdagen og det tverrfaglige teamet vil bidra til at bruker når sine mål.

Målgruppe

Personer med nedsatt funksjonsevne og personer som er syke eller skadet.

Pris for tjenesten

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut.

For 2022 er egenandelstaket 2921 kroner. Når det beløpet er nådd, får du automatisk et frikort som ligger digitalt på helsenorge.no.

Logg inn på helsenorge.no for å se egenandelene som er registrert på deg.

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder

  • barn under 16 år
  • personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)

Du trenger ikke henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi.

Tjenesten er gratis.

aaa

Lover og forskrifter

___

Skjema

Skjema

Søknadskjema helse- og omsorgstjenester

Søknaden sendes til

Malvik kommune
Koordinerende enhet
Postboks 140
7551 Hommelvik, eller
postmottak@malvik.kommune.no

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Koordinerende enhet
Postadresse:Postboks 140 7551 HOMMELVIK
Besøksadresse:Rådhuset Torggata 2 7550 HOMMELVIK

Andre opplysninger

Oppdatert:2020-11-10 08:13
Gyldig til2020-06-01