English A A A A A
Hverdagsmestringsteamet

Hverdagsmestring - tilskuddsmidler og avtale med Gyldendal Norsk Forlag

Malvik kommune har fått tilskudd på kr. 730.000,- til utviklingsarbeid innen hverdagsmestring, og avtale med Gyldendal Norsk Forlag!

Tilskudd fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Malvik kommune har på nytt fått tilskudd til sitt utviklingsarbeid innen hverdagsmestring/hverdagsrehabilitering. Denne uken ble kommunen tildelt kr. 730 000,- fra Fylkesmannen, og dette kommer godt med!

Avtale med Gyldendal Norsk Forlag

I tillegg har Malvik kommune inngått en samarbeidsavtale med Gyldendal Norske Forlags Kan Helse. Dette skal resultere i et nytt, nettbasert e- læringsprogram som har som ambisjon å heve kompetansen til ansatte i helse- og omsorgstjenestene gjennom kompetansekartlegging kombinert med e- læring.

Prosjektet er et nytt og innovativt utviklingsprosjekt. Det handler om å bidra til å utvikle en modul innen hverdagsrehabilitering, forebygging og velferdsteknologi - som setter mennesket og brukeren i sentrum.

Ansatte i Malvik kommune skal dermed bidra og dele sin kunnskap, erfaringer og resultater om hverdagsmestring og velferdsteknologi.  Utover dette innebærer prosjektet ingen kostnader for kommunen. Filming er avtalt i september, og går alt etter planen skal det være ferdig innen 1.6.2016.