English A A A A A
Kursholder Ingvild Kjeken COPMkurs

Hverdagsmestring med kurs i COPM

Malvik kommune har denne våren arrangert et 2-dagers COPM-kurs for ansatte innen helse og velferd som et ledd i arbeidet med innføring av Hverdagsmestring.
COPM benyttes for å undersøke og vurdere brukers hverdags-og aktivitetsutfordringer og starter med spørsmålet:Hva er viktige aktiviteter for deg?

COPM står for Canadian Occupational Performance Measure, og bygger på en kanadisk modell som er oversatt til norsk av professor Ingvild Kjeken ved Høyskolen i Oslo og Diakonhjemmets sykehus.
Ingvild Kjeken var også kursholder disse to dagene, og delte av sin kunnskap og kompetanse til stor inspirasjon for de engasjerte kursdeltakerne.
Kursdeltakerne fra ulike virksomheter i Malvik, samt inviterte deltakere fra andre kommuner i Trøndelag, fikk en grundig innføring i den kanadiske modellen og i undersøkelses- og vurderingsredskap basert på modellen.

COPM gjennomføres som et intervju og har som formål å avdekke utfordringer knyttet til hverdagslivets aktiviteter som er betydningsfulle for brukeren. Brukeren vurderer selv utførelse og tilfredshet av de ulike aktivitetene. Dette kan danne grunnlag for videre tiltak og evaluere effekt av tiltak.

Malvik kommune har siden 2012 arbeidet med innføring av Hverdagsmestring, hvor målet er å utvikle en mer helsefremmende helsetjeneste og en ny pasient- og brukerrolle.
Hverdagsmestring handler om å mestre dagliglivets aktiviteter som er meningsfylte for den enkelte, og starter med spørsmålet: Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå?
Det er brukeren selv som avgjør hva som er meningsfylt for ham/henne, og prinsippet om selvbestemmelse er derfor sterkt ivaretatt. Mestring er et sentralt begrep, og målet er å gi nødvendig bistand til brukerens egen innstas for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.
COPM er et av flere undersøkelsesredskap som understøtter arbeidet med Hverdagsmestring.

Les mer om Hverdagsmestring her      

   COPMkurs deltakere.jpg             COPMkurs deltakere2.jpg