English A A A A A
Illustrasjon - artikkelbilde - kommunevåpen på hvit bakgrunn

Husk å bekrefte tilbud om vaksinering

Per 2. mai er 949 personer fullvaksinerte, og 3 747 koronavaksiner er satt. Det ble satt 438 koronavaksiner i uke 17.

For at fremdriften skal opprettholdes, oppfordrer vi alle til å bekrefte tilbud om vaksinering.

Husk å bekrefte timen din

Alle innbyggere vil få innkalling via Helsenorge.no. Helsenorge.no er den offisielle helseportalen for innbyggere i Norge. Ved å opprette en bruker på helsenorge.no får du som innbygger tilgang til en rekke selvbetjeningsløsninger. Her kan du se helseinformasjon som er registrert på deg. Dette gjelder blant annet prøvesvar og vaksiner du har fått. 

Malvik kommune anbefaler alle å registrere seg på helsenorge.no. Her får du informasjon om når du får time for koronavaksinering. På helsenorge.no kan du selv velge hvordan du vil motta informasjon. Dette kan være både på tekstmelding og e-post. 

Hvis du ikke har registrert deg på helsenorge.no, får du tekstmelding med beskjed om å kontakte vaksinasjonskontoret. Har du registrert bruker på helsenorge.no, men ikke svarer på henvendelsen, vil du motta tekstmelding. Dersom vi fremdeles ikke får kontakt med deg, blir du oppringt eller bli forsøkt kontaktet på annen måte.

Du kan også ringe vaksinetelefonen til Malvik kommune for å bekrefte din time. Telefonnummeret dit er 482 62 030. Her finner du informasjon om åpningstid ved koronatelefon og vaksinetelefon i påska.

Når får jeg vaksine?

I uke 18 tilbyr vi vaksine til innbyggere som er i prioriteringsgruppe fem. Deretter gruppe seks og sju.

Det er fastlegene som rapporterer til kommunen om pasienter med underliggende sykdommer.

Underliggende sykdommer

Når prioriteringsgruppe fem er vaksinert, er det de neste aldersgruppene med underliggende sykdommer som får tilbud om vaksine. Først de mellom 45-54 år (prioriteringsgruppe seks) og deretter 18-44 år med de samme sykdommene (prioriteringsgruppe sju). De underliggende sykdommene/tilstandene som gir grunnlag for prioritering her er:

 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • diabetes  
 • kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • demens  
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • hjerneslag

Hele prioriteringsrekkefølgen til FHI kan du se her

Avklar med fastlege

Dersom du har spørsmål rundt din helsesituasjon og vaksinering, må du avklare dette med din fastlege før du møter til din vaksinetime. Det kan for eksempel være om du ammer, er gravid eller tidligere har fått alvorlig allergisk reaksjon på vaksine, som har gitt behov for tilsyn av lege.

Husk å bekreft timen din

Det er viktig at du bekrefter timen når du får tilbud om vaksinasjon via tekstmelding. Dette for at fremdriften i vaksineringen skal opprettholdes. Har du problemer med å gjøre dette kan du ringe koronavaksinasjonstelefonen for å få hjelp, på telefon 482 62 030.

Vaksinasjonssted er Malvik Senter

All koronavaksinering foregår på Malvik Senter, Svebergvegen 3.

Annen aktuell informasjon

Her finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål i forbindelse med vaksinering.

Vaksineringskalenderen til Folkehelseinstituttet 

Aldersgrupper i Malvik, per 01.01.2021 

 • 85 år og eldre: 196 personer
 • 75 - 84 år:  826 personer 
 • 65 - 74 år: 2 026 personer 
 • 55 - 64 år: 1 588 personer 
 • 45 - 54 år: 2 261 personer 
 • 18 - 44 år: 4 827 personer
 • Helsepersonell: 490 personer 

Antall vaksinerte

Til og med uke 17 er det satt 3 747 koronavaksiner. Totalt er 949 personer ferdigvaksinerte.

Spørsmål om egen helsesituasjon i forbindelse med vaksinasjon

Hvis du har spørsmål om egen helsesituasjon, ta kontakt med fastlegen din.

Her finner du kontaktinformasjon til Hommelvik legekontor.

Her finner du kontaktinformasjon til Saksvik legekontor.

Her finner du kontaktinformasjon til Vikhammer legekontor.

Har du andre spørsmål om korona?

Ta kontakt på koronatelefonen for spørsmål om smitte, karantene og isolasjon. 

Telefon: 73 97 20 99