Illustrasjon - artikkelbilde - kommunevåpen på hvit bakgrunn

Husk å bekrefte tilbud om vaksinering

Per 28. mars er 560 personer ferdigvaksinerte, og 1 876 koronavaksiner er satt. Det ble satt 276 koronavaksiner i uke tolv.

For at fremdriften skal opprettholdes, oppfordrer vi alle til å bekrefte tilbud om vaksinering.

Husk å bekrefte timen din

Alle innbyggere vil få innkalling via Helsenorge.no. Helsenorge.no er den offisielle helseportalen for innbyggere i Norge. Ved å opprette en bruker på helsenorge.no får du som innbygger tilgang til en rekke selvbetjeningsløsninger. Her kan du se helseinformasjon som er registrert på deg. Dette gjelder blant annet prøvesvar og vaksiner du har fått. 

Malvik kommune anbefaler alle å registrere seg på helsenorge.no. Her får du informasjon om når du får time for koronavaksinering. På helsenorge.no kan du selv velge hvordan du vil motta informasjon. Dette kan være både på tekstmelding og e-post. 

Hvis du ikke har registrert deg på helsenorge.no, får du tekstmelding med beskjed om å kontakte vaksinasjonskontoret. Har du registrert bruker på helsenorge.no, men ikke svarer på henvendelsen, vil du motta tekstmelding. Dersom vi fremdeles ikke får kontakt med deg, blir du oppringt eller bli forsøkt kontaktet på annen måte.

Du kan også ringe vaksinetelefonen til Malvik kommune for å bekrefte din time. Telefonnummeret dit er 482 62 030. Her finner du informasjon om åpningstid ved koronatelefon og vaksinetelefon i påska.

Når får jeg vaksine?

I uke 13 vaksinerer vi risikogruppe fire.

Dette inkluderer innbyggere i alderen 65 til 74 år samt innbyggere mellom 18 og 64 år med sykdommer eller tilstander som gir høy risiko for alvorlig forløp av koronavirus.

Dette betyr at yngre personer med høy risiko kan være prioritert foran eldre innbyggere, som inngår i denne gruppen på bakgrunn av alder.

Øvrige innbyggere med risiko, men ikke høy risiko, er i gruppe fem til sju, og blir prioritert fortløpende.

Malvik kommune vaksinerer på nåværende tidspunkt kun med vaksinen fra Pfizer/BioNTech.

Det er fastlegene som rapporterer til kommunen om pasienter med høy risiko og underliggende sykdommer.

Det er mange som lurer på når de får innkalling til vaksinering, og når de skal vaksineres. Det er varierende hvor mange vaksiner vi mottar hver uke, noe som gjør arbeidet med å anslå lang tid i forveien når akkurat du får innkalling. Innkallingen kommer som regel en uke før vaksinering.

Vaksinasjonskapasiteten i Malvik er imidlertid god. Vi har mulighet til å vaksinere flere enn hva som har blitt gjort fram til nå.

Antall vaksinerte

Til og med uke tolv er det satt 1 876 koronavaksiner. Totalt er 560 personer ferdigvaksinerte.

Spørsmål om egen helsesituasjon i forbindelse med vaksinasjon

Hvis du har spørsmål om egen helsesituasjon, ta kontakt med fastlegen din.

Her finner du kontaktinformasjon til Hommelvik legekontor.

Her finner du kontaktinformasjon til Saksvik legekontor.

Her finner du kontaktinformasjon til Vikhammer legekontor.

Har du andre spørsmål om korona?

Ta kontakt på koronatelefonen for spørsmål om smitte, karantene og isolasjon. 

Telefon: 73 97 20 99