English A A A A A

Illustrasjonsbilde av hund i bånd

Lokal forskrift om hundehold i Malvik kommune (hundeforskriften) ble kunngjort 9. august 2012. Forskriften kan leses i sin helhet her.

Både enkeltpersoner og organisasjoner han ansvar for å utøve og legge til rette for et hundehold som er positivt og gagner samfunnet, til glede for den enkelte hundeholder. Hundeloven har til formål å bidra til å fremmet et hundehold som varetar hensyn til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden. For hundeholdet gjelder også bestemmelser i annen lovgivning, blant annet de alminnelige reglene i lov om dyrevelferd og i granneloven, og dessuten i særskilte regler om hundehold eller dyrehold for eksempel i husleieloven.

Aktuelt

Båndtvang plakat

Båndtvang i Malvik

Lokal forskrift om hundehold i Malvik kommune (hundeforskriften) ble kunngjort i lovdata 9. august 2012. Forskriften kan leses i sin helhet her.