English A A A A A

Hommelvik- og Vikhammer musikkbinger

Musikkbingene er øvingslokaler for rytmisk musikk. Øvingslokalet er ferdig innredet med; slagverk, keyboard, gitarforsterkere, bassforsterker og sanganlegg. Det er god ventilasjon, golvvarme og den innvendige akkustikken har studiokvalitet. Musikkbingene gir mulighet for internettoppkobling. Du finner Hommelvik musikkbinge ved Hommelvik ungdomsskole, og Vikhammer musikkbinge ved Vikhammer ungdomshus.

Ta kontakt med virksomhet kultur hvis du har spørsmål, eller ønsker å leie musikkbingen(e).

Når du kommer til musikkbingen

 • skal døra låses etter at alle som tilhører bandet/gruppa er på plass
 • skal du se over at alt utstyr er tilstede, sjekk utstyrsliste
 • er alt av utstyr som står i lokalet til fri disposisjon
 • må du ta av sko, da bingene er sko-frie

Når du drar fra musikkbingen

 • skal du sette utstyret på plass, og slå av anlegg/forsterkere
 • skal du slå av ventilasjonsvifte slås av, gulvvarme settes på to
 • skal du rydde, og tømme søppel før det legges i søppelcontainer
 • skal alle lys slukkes, mellomdør lukkes og sjekk at ytterdør er låst

  NB! Alt skal skje innenfor tildelt øvingstid

Det er viktig å huske at

 • røyking, alkohol og andre rusmidler ikke er tillatt i musikkbingen
 • kun øvingsgruppen skal være tilstede, besøkende har ikke adgang
 • dersom en gruppe/band ønsker å bytte øvingstid med en annen gruppe skal virksomhet kultur varsles i forkant
 • dersom bandet/gruppens sammensetning endres, skal kontrakten oppdateres

  Ta godt vare på utstyret og musikkbingen – dette er din arena!

Kontrakt og ansvar

 • Alle leietakere skal underskrive kontrakt med virksomhet kultur.
 • Kontraktsskriver skal være over 18 år. Dersom alle i gruppa/bandet er under 18 år, må en av gruppas foreldre/foresatte underskrive kontrakten.
 • Gruppe/band/enkeltpersoner er ansvarlig for at retningslinjer overholdes. Brudd på regler medfører utestengelse fra musikkbingen for kortere eller lengre tidsrom.
 • Tap av nøkkelkort erstattes med 150 kroner av den som har kvittert ut kort.
 • Eventuelt misbruk skal meldes virksomhet kultur, Malvik kommune med det første.