Bilde av Homlastien

Homlastien

Fra sentrumsområde ved sjø, langs elv til fossefall i villmarka. Homlastien er en seks kilometer lang tursti som starter i Hommelvik sentrum ved Krana bru og går til Kringelmyra ved Nonstadberget i Bakkdalen. I tillegg til trim og rekreasjon får du også natur- og kulturopplevelser underveis.

Tur gjennom Homla naturreservat

Homlastien går fra Hommelvik ved Krana bru til Kringelmyra ved Nonstadberget i Bakkdalen. Turen er omlag seks kilometer lang og går i kuppert terreng langs lakselva Homla. Store deler av turen går gjennom Homla naturreservat. Her finnes store naturverdier med viktige og sjeldne naturtyper og arter. Flere ulike rødlistearter av lav og mose er funnet i de fuktige fossesprutsonene. Underveis kan du også se spor etter tømmerfløting og andre kulturminner. Enkelte steder er det utsiktspunkt hvor du kan se på fossefall eller få oversikt over Homladalen.

Dersom du ønsker å gå en rundtur, kan du gå over brua nedenfor Dølanfossen og gå tilbake til Hommelvik via Nygårdsvollen og Høybyen.

Kommer du med tog eller buss til Hommelvik sentrum, er det omlag 650 meter til Krana Bru som er startpunktet for Homlastien. Krana bru ligger sør for idrettsanlegget på Øya, like ved klubbhuset til Malvik jeger- og fiskerforening. Her er det parkeringsmulighet for bil. Velger du å starte stien i motsatt ende, kjører du fylkesveg 963 retning Mostadmark. Ved Kringelmyra i Bakkdalen nær Nonstadberget kan du parkere bilen eller sykkelen. Da er det bare omlag en kilometer til Storfossen.

Flere bilder, kart og GPS-spor finner du på ut.no.

Det kan være en fordel å bruke støvler eller fjellstøvler på turen. Husk sporløs ferdsel i naturreservatet. Lukk grinder og ta hensyn til dyr på beite.

God tur!