English A A A A A
Foto:Foldvik

For å sikre at det fiskes på et høstbart overskudd stenges elva.

Homla stenges for laksefiske i 2017

Av hensyn til laks- og sjøørretbestanden i Homla, blir det ikke fiske i Homla i 2017. Undersøkelser viser at tilstanden til fiskebestandene er dårlig. For å sikre at det fiskes på et høstbart overskudd, velger Homla elveeierlag å stenge elva for fiske i år.

Styret i Homla elveeierlag valgte i møte 7. juni å stenge elva for fiske etter laks i 2017. Laget skal forvalte fiskeressursene i vassdraget innenfor rammene av en bærekraftig ressursforvaltning. Undersøkelser viser at gytebestanden av laks ikke oppnår gytebestandsmålet. For å sikre seg at det fiskes fra et høstbart overskudd, velger elveeierlaget å ikke åpne for fiske i år.

Siste rapport fra gytefisktellingen i 2016 gir derimot forhåpninger om at sterkere årsklasser kan gi bedring i gytebestanden i 2018-2019. Det øker sannsynligheten for å det er forsvarlig å åpne opp for fiske igjen.

Det vil bli gjennomført gytefisktelling og ungfisktelling i Homla også i 2017.

Her kan du lese flere miljørapporter om laks i Homla.