English A A A A A
Laks på vei opp i Homla

Homla og munningssonen til Homla er stengt for fiske etter laks og sjøørret

Homla og munningssonen til Homla i Hommelvikbukta er stengt for fiske etter laks og sjøørret av hensyn til den lave fiskebestanden i elva. Det gjøres bevaringstiltak og fiskebestandene overvåkes i et forsøk på å bedre forholdene slik at elva igjen kan åpnes opp for fiske. 

Fiskebestanden i Homla har over tid vært redusert og har ikke oppnådd gytebestandsmål i kvalitetsnorm for laksefisk de senere årene. Fiskedøden i 2018 forverret situasjonen i elva ytterligere. Miljødirektoratet har bevilget midler slik at Veterinærinstituttet nå samler inn fisk fra elva til genbank. Tiltaket vil bidra til å sikre bestanden framover og bidra positivt i oppbyggingen av en livskraftig laksestamme i Homla. 

Av hensyn til fiskebestandene har Homla elveeierlag besluttet å stenge elva for fiske inntil fiskebestandene igjen produserer et høstbart overskudd. Laks og sjøørret er også fredet i utløpet av Homla og munningssonen til Homla i Hommelvikbukta ( se kart under).

Det pågår også overvåkning av laks- og sjøørret som vandrer opp i Homla samt gjennomføres gytefisktellinger og ungfiskundersøkelser for få følge med på utviklingen til fiskebestandene.

I nedre del av elva gjennomfører Malvik jeger- og fiskerforening oppsyn på vegne av Malvik kommune. I øvre del av elva utfører Homla elveeierlag oppsyn.

1 - Munningsfredningssone i Hommelvikbukta - laks og ørret - kartutsnitt.jpg