English A A A A A
Illustrasjonsfoto: Penger

Høstavregningen for inntektsåret 2012

Skatteoppgjøret kommer 16.oktober

Selskaper, DLS-deltakere, personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge og personer som liknes på sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)
får sitt skatteoppgjør nå. I tillegg de siste selvstendig næringsdrivende som ikke har fått sitt oppgjør enda. Dette er det siste ordinære skatteoppgjøret.

Restskatt for personlige skattytere forfaller i to terminer; 6. november og 11. desember 2013.
Restskatt for ”upersonlige” skattytere forfaller i sin helhet 6. november 2013.

Klagefrister
Frist for å klage over likningen er 6 uker etter at skatteoppgjøret er sendt skattyter.