English A A A A A
Dmitry

Høringsuttalelser til kommuneplanens arealdel 2018 - 2030

Her finner du høringsuttalelsene kommunen har mottatt etter at forslag til kommuneplanens arealdel har vært ute på høring (offentlig ettersyn).

Uttalelsene er fordelt på de innspillene som er tatt med i planforslaget. Nummereringen er lik nummerering i konsekvensutredningen. Noen offentlige instanser har fått utsatt høringsfrist og vi oppdaterer listen fortløpende. Tillegg/endringer etter 19.september blir markert med (*).

Du finner alle saksdokumenter og innspill til planen før førstegangsbehandling på denne siden. Saksdokumenter til offentlig ettersyn finner du her.

Uttalelser og innsigelser som gjelder flere tiltak, eller andre forhold i planen

A7 - Travbane (A1)

Tiltak A1 i planbestemmelsene.

1. A7 - Uttalelse/presiseringer - ÅF Advansia, 06.06.2018 og 13.09.2018

2. A7 - Uttalelse - Jordvern Trøndelag, 26.05.2018 og 15.09.2018

3. A7 - Uttalelse - Kjellrun Marie Sonefeldt, 28.05.2018

4. A7 - Uttalelse - Johan Ludvik Bjørnstad mfl., 08.09.2018

5. A7 - Uttalelse - Marte Overvik, 10.09.2018

6. A7 - Uttalelse - Elisabet Farstad, 10.09.2018

7. A7 - Uttalelse - Aunkleiva velforening, 11.09.2018

8. A7 - Uttalelse - Håkon Kvarving, 11.09.2018

9. A7 - Uttalelse - Per Magne og Margit Nordgaard, 11.09.2018

10. A7 - Uttalelse - Malvik bondelag og Sør Trøndelag bondelag, 11.09.2018

11. A7 - Uttalelse - Jan Erik Uran, 12.09.2018

12. A7 - Uttalelse - Sindre Lium, 12.09.2018

13. A7 - Uttalelse - Truls O Terjesønn, 12.09.2018

14. A7 - Uttalelse - Det Norske Travselskap og Rikstoto, 13.09.2018

15. A7 - Uttalelse - Senterpartiet i Malvik, 13.09.2018

16. A7 - Uttalelse - Berit Vikhammer, 13.09.2018 og 16.09.2018

17. A7 - Uttalelse - Malvik Travlag, 14.09.2018

18. A7 - Uttalelse - UL Vidar, 14.09.2018

19. A7 - Uttalelse - Malvik SV, 14.09.2018

20. A7 - Uttalelse - Haldor Grendstad, 14.09.2018

21. A7 - Uttalelse - Hilde Asbøll, 15.09.2018

22. A7 - Uttalelse - John Lium, 15.09.2018

23. A7 - Uttalelse - Per Iver Fossen, 15.09.2018

24. A7 - Uttalelse - Finn Jørgen Jensen, 16.09.2018

25. A7 - Uttalelse - Malvik bonde- og småbrukarlag, 16.09.2018

26. A7 - Uttalelse - Rita og Morten Husby, 16.09.2018

27.A7 - Uttalelse - Sør Trøndelag Bygdeungdomslag, 16.09.2018

28. A7 - Uttalelse - Terje Skarlo, 16.09.2018

29. A7 - Uttalelse - Torbjørn Hønstad mfl., 16.09.2018

30. A7 - Uttalelse - Malvik historielag, 17.09.2018

31. A7 - Uttalelse - Roald Jarl Arntsen, 14.09.2018 (*)

32. A7 - Uttalelse - Lene og Hans Olav Staven, 16.09.2018 (*)

 

(*) Uttalelse lagt til etter 19.september. Uttalelser som legges til i etterkant kan skyldes sen postgang el.. Noen offentlige instanser har utsatt høringsfrist.

B9 og F1 - Boliger Løva, Fritidsbebyggelse Jøssåstjønna - Mostadmark (F2)

B14 - Bebyggelse og anlegg Midtsand gård (er ikke med i planforslaget)

B16 - Bolig Verkland (er ikke med i planforslaget)

M7 - Deponi - Sjøvold (A3)

Tiltak A3 i planbestemmelsene.

1. M7 - Uttalelse - Carl Christian Røstad, 12.09.2018

2. M7 - Uttalelse - Hilde Andersen, 12.09.2018

3. M7 - Uttalelse - Sigrun Johanne Karbu, 12.09.2018

4. M7 - Uttalelse - Hestsjøen hytteforening, 14.09.2018

5. M7 - Uttalelse - Markabydga velforening, 15.09.2018

6. M7 - Uttalelse - Per Arild Helliksen, 15.09.2018 (*)

 

(*) Uttalelse lagt til etter 19.september. Uttalelser som legges til i etterkant kan skyldes sen postgang el.. Noen offentlige instanser har utsatt høringsfrist.

M9 - Steinbrudd - Aunet og Bjørnstad Nordre (er ikke med i planforslaget) (*)

1. Uttalelse - Forset Grus AS, 19.09.2018 (*)

    Prinsippskisse, 02.10.2018  (*)

(*) Uttalelse lagt til etter 19.september. Uttalelser som legges til i etterkant kan skyldes sen postgang el.. Noen offentlige instanser har utsatt høringsfrist.

N1 - Næringsareal Stav (NF2)