English A A A A A
foreldre

Høring framtidig oppvekststruktur Malvik kommune

Kommunestyret vedtok i møte 26.06.2013 sak om framtidig oppvekststruktur i Malvik kommune, første gangs behandling

I forarbeid til saksframlegg har konsulentfirma Norconsult utarbeidet rapport med forslag, det har vært avholdt folkemøter, samt at lag og organisasjoner har kommet med skriftlige innspill. Rapport og alle innspill ligger på kommunens hjemmeside under Oppvekststruktur.

 

Saken legges nå ut til offentlig høring. Saksframlegg med vedtak fra kommunestyret finner du på www.malvik.kommune.no velg Oppvekststruktur i høyremeny, eller få dokumentene ved Servicetorget på Rådhuset i Hommelvik.

Høringsfristen er satt til 15. september

Spørsmål og eventuelle uttalelser kan rettes til:

Rådmannen
Postboks 140
7551 Hommelvik

Eller: postmottak@malvik.kommune.no

Kontaktperson er Ester Sandtrø, ester.sandtroe@malvik.kommune.no

Merknader/forslag som kommer inn vil bli vurdert ved videre behandling. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar, men vil kommentere merknadene samlet i vår fremstilling til politisk behandling. Alle innspill vil bli offentliggjort på kommunens hjemmeside.