Bilde av smilende barn

Trafikkreguleringer på utsiden av skolen

Hjertesone ved Vikhammer skole

Det laget en hjertesone i den enveiskjørte gaten utenfor skolen.

Det laget en hjertesone i den enveiskjørte gaten utenfor skolen. Det betyr at det er kun buss-, taxi- og varetransport som får kjøre inn i gaten i gjeldende periodene:

Mandag–fredag

08.00–09.00 og mellom 12–15.00.
Dette gjelder alle dager bortsett fra helg.

Vi ønsker at bilistene skal kjøre med "hjerte" og ta vare på alle våre myke trafikanter!