English A A A A A

Hjemmesykepleien

Hjemmesykepleie er en døgnkontinuerlig tjeneste som tilbyr nødvendig helsehjelp i hjemmet. Tjenesten tilpasses i samarbeid med tjenestemottaker og evalueres fortløpende og har fokus på mestring hos tjenestemottaker.

Ved behov for hjelp kveld, natt og helg, kontakt legevakt på telefon 116 117

Ved akutt behov for hjelp, kontakt akuttmedisinsk nødtelefon 113 


Ved søknad om helse- og omsorgstjenester, kontakt Koordinerende enhet telefon 73 97 20 00 

Søknadskjema helse- og omsorgstjenester

 

Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder
Lise Karin Dybvad 
Telefon: 930 41 405
E-post: lise.karin.dybvad@malvik.kommune.no

 

Kontaktpersoner for Hjemmesykepleien, utedel

Avdelingsleder
Marit T Bårdsen
Telefon: 930 34 624
E-post: Marit-Tangvold.Bardsen@malvik.kommune.no

Brukerkoordinator
Gunvor Svorken
Telefon: 951 68 637 
E-post: gunvor.svorken@malvik.kommune.no

Utenom kontortid: 951 68 637

 

Kontaktpersoner for Hommelvik helsetun, omsorgsboliger og korttidsavdeling 

Avdelingsleder
Randi Evenshaug 
Telefon: 901 88 105
E-post: 
randi.evenshaug@malvik.kommune.no


Avdelingsleder
Inger Ringstad Kristiansen 
Telefon: 476 36 393

E-post: inger.kristiansen@malvik.kommune.no

Utenom kontortid: 904 10 774

Besøksadresse: 
Hommelvik helsetun, Maivegen 17, 7550 Hommelvik 
Telefon: 73 97 20 00


 

Koordinerende enhet
Telefon: 73 97 20 00 
E-post: koordinering.Helse@malvik.kommune.no

Søknadskjema helse- og omsorgstjenester

Adresse: Torggata 7, 7550 Hommelvik
Postadresse: Postboks 140, 7551 Hommelvik