English A A A A A

Hjemmesykepleien

Hjemmesykepleie er en døgnkontinuerlig tjeneste som tilbyr nødvendig helsehjelp i hjemmet. Tjenesten kan bl.a. omfatte personlig stell, smertebehandling, medikamenthåndtering og observasjon av sykdomsutvikling. Tjenesten tilpasses i samarbeid med tjenestemottaker og evalueres fortløpende og har fokus på mestring hos tjenestemottaker.

Ved behov for hjelp kveld, natt og helg, kontakt Legevakt på 116 117.

Ved akutt behov for hjelp, kontakt akuttmedisinsk nødtelefon 113. 

Kontaktinformasjon:

Virksomhetsleder:
Lise Karin Dybvad
E-post: lise.karin.dybvad@malvik.kommune.no
Telefon: 73 97 22 54

Brukerkoordinator:
Gunvor Svorken
E-post: gunvor.svorken@malvik.kommune.no
Telefon:

Avdelingsleder:
Elin Moe
E-post: elin.moe@malvik.kommune.no
Telefon:

 

Kontakt utenom kontortid
Telefon: 951 68 637

Hjemmesykepleien er lokalisert på:
Hommelvik helsetun, Maivegen 17, 7550 Hommelvik
Telefon: 73 97 20 00
 

Søknad om bistand av hjemmesykepleien, kontakt koordinerende enhet.

Kontaktinformasjon:

Koordinerende enhet
Telefon: 73 97 20 00 / 913 59 654
E-post: postmottak@malvik.kommune.no

Søknadskjema her 

Adresse: Torggata 7, 7550 Hommelvik
Postadresse: Postboks 140, 7551 Hommelvik

 

 

Tips en venn Skriv ut